Podcast Uppdrag 54 Hur mycket kan du om Barnkonventionen?

June 9, 2014  

annelihulthen.jpg
Hej! Uppdraget fortsätter med stor kraft. Tisdagen den 27 maj 2014 intervjuade vi Anneli Hulthén (socialdemokratisk politiker och kommunstyrelsens ordförande). Det var roligt, spännande och lärorikt att få träffa Anneli och vi tackar henne för att hon ställde upp för vårt uppdrag att se till så att barnens rättigheter erkänns som en lag i landet.

June 9, 2014  

kiaandreasson.jpg

Tisdag den 28 januari åkte vi till Göteborgs Stadshus för att intervjua Kia Andreasson, kommunalråd för Miljöpartiet de Gröna i Göteborg. Våra frågor handlade om barnkonventionen och hur viktig miljöpolitiken är för att barnen ska kunna leva ett friskt liv. Vi frågade också om alla politiker borde kunna barnkonventionen. Det var ett roligt och spännande möte och vi fick lära oss mycket mer om miljön som vi inte visste förut. Tack Kia för intervjun!

med_david_lega.jpg

Uppdrag 54 var på Göteborgs Stadshus och intervjuade David Lega. Han är kommunalråd i Göteborg och andre viceordförande för Kristdemokraterna. Det var en spännande intervju och frågorna handlade om Barnkonventionen förstås. Vi tyckte att intervjun gick bra, förutom Barnkonventionen fick vi veta lite mer om David.

February 26, 2014  

Barnen från fredagsgruppen har skapat den här jingel som är baserad på artikel 14 ur barnkonventionen.

Artikel 12–15
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

February 26, 2014  

Barnen från torsdagsgruppen har skapat den här jingel som är baserad på artikel 9 ur barnkonventionen.

Artikel 9:
Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet.

November 21, 2013  

Nyligen ordnades flera manifestationer i Göteborgs nordöstra stadsdel mot utvisningen av en fyrbarnsfamilj till Kosovo trots att alla barnen i familjen har gått hela sin skoltid i Sverige och tre av fyra är födda här. Uppdrag 54 med Ylva, Edita och Gabriel var med och dokumenterade händelsen och intervjuade några pedagoger från El Sistema i Hammarkullen som tyckte att beslutet stred mot barnkonventionen. Det här reportaget är vårt bidrag till debatten om att barnkonventionen blir snart en lag i Sverige. 

November 13, 2013  

Vi har vår första intervju på vår podcast-sidan med Anna Sibinska, engagerad i kultur och miljöfrågor, ledamot i Västra Götalandsregionen Kulturnämnden och ordförande i Göteborgs Stads Centrum.

November 11, 2013  

Barnen från tisdagsgruppen skapade den här radiojingel. Det handlar om artikel 2 ur Barnkonventionen som säger: Rättigheterna är desamma för alla världens barn. Detta oavsett  var du bor, vilka föräldrar du har, om de är fattiga eller rika, vilken hudfärg du har, vilket språk du talar eller vilken tro du har. Inga barn ska på något sätt diskrimineras eller behandlas sämre, alla har lika värde.

November 11, 2013  

 

Artikel 31 ur Barnkonventionen: Du har rätt till lek, vila och fritid.

November 11, 2013  


 Alex Bergström: ordförande i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. stannade till och sade några uppmuntrandeord när vi visade vår projekt "Uppdrag 54" på Femmanhuset i Göteborg den 1 november 2013.

-

Play this podcast on Podbean App