Podcast Uppdrag 54 Hur mycket kan du om Barnkonventionen?

med_david_lega.jpg

Uppdrag 54 var på Göteborgs Stadshus och intervjuade David Lega. Han är kommunalråd i Göteborg och andre viceordförande för Kristdemokraterna. Det var en spännande intervju och frågorna handlade om Barnkonventionen förstås. Vi tyckte att intervjun gick bra, förutom Barnkonventionen fick vi veta lite mer om David.

February 26, 2014  

Barnen från fredagsgruppen har skapat den här jingel som är baserad på artikel 14 ur barnkonventionen.

Artikel 12–15
Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

November 11, 2013  

Barnen från tisdagsgruppen skapade den här radiojingel. Det handlar om artikel 2 ur Barnkonventionen som säger: Rättigheterna är desamma för alla världens barn. Detta oavsett  var du bor, vilka föräldrar du har, om de är fattiga eller rika, vilken hudfärg du har, vilket språk du talar eller vilken tro du har. Inga barn ska på något sätt diskrimineras eller behandlas sämre, alla har lika värde.

November 11, 2013  

 

Artikel 31 ur Barnkonventionen: Du har rätt till lek, vila och fritid.

November 11, 2013  


 Alex Bergström: ordförande i Västra Götalandsregionens Kulturnämnd. stannade till och sade några uppmuntrandeord när vi visade vår projekt "Uppdrag 54" på Femmanhuset i Göteborg den 1 november 2013.

-

Play this podcast on Podbean App